Tangye industrihydraulik, Epco domkrafter och reservdelar.

TANGYE´s breda hydraulprogram består bl.a. av följande:

Tangye Hydraclaw

5 ton topp- eller sidlyftande domkraft. Stark, snabb, behändig vid: MASKININSTALLATIONER OCH JUSTERINGAR. SERVICE AV GAFFELTRUCKAR OCH MOTSVARANDE FORDON. RÄDDNINGSTJÄNST, RÖJNINGSARBETEN ETC.

Du kan läsa mer om Hydraclaw i JACKINGS Lilla Gula, på sidan 194.

Tangye Hydramite

6,5 ton lyftkraft. 76 mm lyftrörelse. 5,3 totalvikt.

HJÄLPKRAFTEN FÖR VARJE VERKTYGSLÅDA!
* Fungerar i alla lägen.
* Funktionell design – lättmetallkonstruktion.
* Helt slutet hydraulsystem.
* Automatisk överbelastningsskydd.
* Ledad tryckplatta för jämnare lastfördelning.
* Hydraulisk ändlägesbegränsning.
* Enkel funktion.
* Tillgång till service och reservdelar.

Du kan läsa mer om Hydramite i JACKINGS Lilla Gula på sidan 195.

Tangye domkrafter
Tangye Hydraclaw
Tangye hydramite
Tangye Hydramite

Tangye Hydrapak

2-STEGS HYDRAULPUMP
Denna handmanövrerade pump, till större delen byggd i aluminium, är utformad så, att den enkelt kan fästas vid valfritt underlag.

Den kan användas antingen med olja eller vatten.

Pumpen har en högtryckskolv, som arbetar inuti lågtryckskolven. Detta utförande ger en mycket kompakt design,

Du kan läsa mer om Hydrapak i JACKINGS Lilla Gula på sidan 196 – 197.

Kontakta oss om ni vill veta mer om Tangye´s övriga hydraulprogram.

Hydrapak pump

EPCO Hydralik

Tillverkningen av EPCO upphörde i början av 90-talet.

Trots det lagerför vi fortfarande reservdelar till EPCO domkrafter, kranar och industrihydraulik.

EPCO garagedomkrafter
EPCO Hydralik