Skruvar, muttrar, brickor, pinnar, kilar samt gänginsatser.

Det standardiserade skruv programmet listar vi inte här, utan konstaterar att vi, genom egen lagerhållning, uppbackad av fullsorterade leverantörer, har tillgång till ett komplett sortiment i förekommande stålkvaliter samt rostfria och syrafasta material. Vi har även viss lagerhållning av tumdimensioner, stora som små. På sidorna 159 – 165 i JACKINGS Lilla Gula hittar du större delen av det tillgängliga sortimentet skruv med tillbehör.

Fästelement
Recoil

Det enkla kostnadsbesparande systemet för att reparera eller skapa starkare skruvförband.

Det standardiserade skruv programmet listar vi inte här, utan konstaterar att vi, genom egen lagerhållning, uppbackad av fullsorterade leverantörer, har tillgång till ett komplett sortiment i förekommande stålkvaliter samt rostfria och syrafasta material. Vi har även viss lagerhållning av tumdimensioner, stora som små. På sidorna 159 – 165 i JACKINGS Lilla Gula hittar du större delen av det tillgängliga sortimentet skruv med tillbehör.

Reparationssatser
Recoils reparationssatster innehåller en tapp i snabbstål (HSS), monteringsverktyg, rostfria insatser med monteringsanvisning, i en rejäl återanvändbar låda. Recoil har ett brett sortiment av problemlösande reparationssäter, tillgängliga i set eller sortimentlådor.

Insatser
Recoils rostfria insatser tillverkas i ett komplett sortiment av vanliga förekommande gängdimensioner och längder som finns i lämpliga ersättningspåsar eller i storpack.

Montering
Kännetecknen är det enkla monteringsvertyget i Recoils reparationssats för vanlig manuell användning. Dessutom erbjuds ett brett program av halv-automatiska, elektriska och pneumatiska monteringsverktyg, HSS-tappar och komplett installationsprogram för produktionsanvändning.

Spiralspännstift och kilar

Vi har en god leveranskapacitet även av pinnar och kilar. Med en bred egen lagerhållning i grunden. På sidorna 166 – 180 i JACKINGS Lilla Gula hittar du utförliga tabeller av sortimentet.

Låsringar

Bred sortering låsringar i olika utföranden (även viss lagerhållning av udda och utgående typer). I programmet ingår även distansringar (shims) enligt Din 988. På sidorna 129 – 143 i JACKINGS Lilla Gula hittar du tabeller på standard programmet samt en översikt på övriga typer.

Starlock låsbricka

Starlock

Finns som standard för axeldiameter 1,6 – 25 mm samt på beställning för alla tumdimensioner. På sidan 144 i JACKINGS Lilla Gula hittar du mer utförligt dimensionerna.

Kontakt oss gärna och förvissa Dig om att vi kan vara en pålitlig leverantör även på detta område.