1984

Vår nya adress blir Hornsgatan 156, hörnet Lignagatan. Här stannade vi resten av 80 – talet, och kom igång med bl.a. kullager och handverktyg, samtidigt som importen av industrihydraulik minskade p.g.a. ofördelaktigt valutaläge. Så småningom märkte vi att parkeringen blev ett allt större problem för våra i huvudsak bilburna kunder. Samtidigt höjdes lokalhyran kraftigt, så vi började se oss om efter en ny placering i södra förorterna.