ny_logga_kopia.gif (6979 bytes)

 


     

HOME   FÖRETAGET   HISTORIA   KATALOG   HÄR FINNS VI   KONTAKT

 

TÄTNINGSPRODUKTER

o-ring.gif (18773 bytes)
    O-ringar      

Vi har närmare 2000 olika typer O-ringar på hyllan samt möjlighet att på rimlig tid ta fram det mesta i olika material. Även X-ringar, Stödringar och Sortimentlådor finns att tillgå.

 

MATERIALEGENSKAPER

Tabellen här nedan visar beständigheten hos några av de vanligaste syntetgummimaterialen i förhållande till olika medier. Tabellen är tänkt som handledning vid val av tätningsmaterial. Tänk på att resultatet kan variera, t.ex. beroende på den exakta sammansättningen av tätningsmaterialet och ev. okända tillsatser i mediet. Vid känsliga installationer är det lämpligt att först testa det tilltänkta materialet i det aktuella mediet.

Material Väder och ozon Vatten, ånga och alkalier Starka och oxiderande syror Bensin

Olja

Temperatur område, cirka  C ° Max.temp.= snabbare uttorkning
Nitril (NBR) Mindre god God Mindre god Dålig Utmärkt - 30° -  +100° +150°

Kloropren (CR) (Lager-    hålles ej)

God Utmärkt Mindre god Mindre god Mindre god - 40° -  +100° +150°
Eten-propen (EPDM) Utmärkt Utmärkt God Dålig Dålig -50° - +150° +160°
Silikon (Q) Utmärkt Mindre god Dålig Mindre god Mindre god -60° - +200° +300°
Viton (FPM) Utmärkt Mindre god God God Utmärkt -25° - +200° +250°

På sidorna 15 - 35 och 212 - 213 i JACKINGS Lilla Gula finner ni våra O-rings produkter.

 


 

axeltat.jpg (12194 bytes)
Axeltätningar

Ett brett program radialtätningar i millimeter och tum av  olika typer, ca 1000 dimensioner på lager. Vi har också V-ringar, Gammatätningar och Täcklock. På sidorna 36 - 75 i JACKINGS Lilla Gula kan du läsa  mer om produkten.

  

 manschett.gif (8820 bytes)     manschett4.jpg (6167 bytes)     manschett3.jpg (5808 bytes)
Manschett Kolvtätning Kompakttätningar
 manschett2.jpg (7457 bytes)      manschett1.jpg (6603 bytes)      manschett5.jpg (6006 bytes)   
V-pack

    Övriga typer

Avstrykare

HYDRAULTÄTNINGAR

Många olika typer, metriska och tum på hyllan. Kolvtätningar, Stångtätningar, Manschetter, Avstrykare, V-packtätningar, Styrringar, Styrband m.m. m.m. På sidorna 76 - 128 i  JACKINGS Lilla Gula kan du läsa mer om produkten.

          


 

 UPP   TILLBAKA

 

Telefon:
+46 (0)227 133 22
Fax:
+46 (0)227 133 99
Adress: Kungsringen 16
SE-736 35  KUNGSÖR

Allmän information: info@jacking.se
Säljare: Peter Hällström: peter@jacking.se
   Säljare: Tine Andersson: tine@jacking.se

Skicka gärna mail till tine@jacking.se med kommentarer om våran hemsida.

Copyright ©2013 JACKING AB.